U-Map gebruikersbeheer en ticketsysteem

U-Map brengt hogeronderwijsinstellingen binnen Europa in kaart. Hiervoor wordt een multidimensionale aanpak gebruikt, die het mogelijk maakt universiteiten op veel factoren te zoeken en te vergelijken. Deze applicatie hebben wij uitgebreid met een gebruikersbeheer en ticketingsysteem, waar deelnemende instellingen gebruik van kunnen maken via de portal. Met het gebruikersbeheer kunnen instellingen extra gebruikers toevoegen, bewerken en verwijderen. Zij kunnen dan helpen bij het invullen van de vragenlijsten en profielinformatie van de instelling. Ook is het mogelijk om bepaalde gebruikers alleen leesrechten te geven.

Het ticketsysteem is bedoelt om de communicatie tussen de instellingen en het U-Map team te verbeteren. Voorheen vond deze communicatie plaats met behulp van e-mails. Nu kan dit binnen U-Map zelf en is het tevens mogelijk direct te verwijzen naar secties of specifieke vragen van de vragenlijst. Daarnaast hebben we een (doorzoekbaar) veel gestelde vragen (FAQ) systeem toegevoegd, wat bijdraagt de druk op het U-Map team te verlagen.

Partner: 
Orikami
Diensten: 
Webapplicaties