Belastingvoordeel voor ondernemers

Ondernemers zijn goed voor de economie! Dat vinden ze bij de belastingdienst vast ook. Om ondernemen aantrekkelijker te maken zijn er namelijk allerlei fiscale voordelen voor ondernemers. Deze voordelen worden samen de ondernemersaftrek genoemd. In deze blogpost leggen we uit wat de ondernemersaftrek is, waaruit deze bestaat en wanneer je er recht op hebt.

De ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is de gezamenlijke noemer voor diverse aftrekposten die belastingdienst in het leven heeft geroepen voor ondernemers. Om precies te zijn gaat het om de volgende aftrekposten:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

Deze aftrekposten leiden tot een bedrag dat je mag aftrekken van de winst van je onderneming. Op die manier lijkt het (voor de belastingdienst) alsof de onderneming minder winst heeft gemaakt en betaal je dus minder inkomstenbelasting. De ondernemersaftrek leid ook tot een lager verzamelinkomen, wat voordelig kan zijn voor diverse toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. De voorwaarden en hoogte van elke aftrekpost verschilt. We zullen daarom iedere post apart bespreken.

Zelfstandigenaftrek

De belangrijkste aftrekpost van de ondernemersaftrek is de zelfstandigenaftrek. Dit omdat vrijwel iedere ondernemer hiervoor in aanmerking komt. De enige eisen voor de zelfstandigenaftrek zijn dat je ondernemer bent voor de inkomsten belasting en dat je voldoet aan het urencriterium. Heb je eenmanszaak of v.o.f. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is de kans groot dat je door de belastingdienst aangemerkt wordt als ondernemer. Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan je onderneming moet besteden. Verder in deze blogpost gaan we dieper in op het urencriterium.

Voordeel
Wordt je door de belastingdienst aangemerkt als ondernemer én voldoe je aan het urencriterium? Dan mag je een aftrekpost van € 7.280 toepassen. Afhankelijk van de belastingschijf waarin je belast wordt en rekening houdend met de mkb-winstvrijstelling, betekent dit een voordeel van € 2.285 bij de eerste schijf (36,5%) tot € 3.256 bij de laatste schijf (52%). De zelfstandigenaftrek kan je dus duizenden euro's belasting per jaar schelen. Het 'enige' wat je hier als ondernemer voor hoeft te doen is voldoende tijd in je onderneming steken en hier een urenverantwoording voor bij te houden.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek voor beginnende ondernemers. Beginnen met ondernemen is dus nog voordeliger! De startersaftrek bedraagt € 2.123. Samen met de zelfstandigenaftrek houdt dit in dat zo goed als de eerste tienduizend euro die je verdient met je nieuwe onderneming belastingvrij zijn. Een voordeeltje van zo'n € 2.952 tot € 4.205 afhankelijk van de schijf waarin je belast wordt.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De speur- en ontwikkelingswerk aftrek, ook wel bekend als de WBSO, is een aftrekpost voor ondernemers die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O of R&D) doen. Onder speur- en ontwikkelingswerk valt bijvoorbeeld onderzoek om je product(en) te verbeteren. Om in aanmerking te komen moet je een speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl hebben en minimaal 500 uren per kalenderjaar aan deze werkzaamheden besteden. De aftrekpost bedraagt € 12.310. Voor starters is er binnen deze aftrekpost nog een extra aftrek van € 6.157.

Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner en werkt deze in je onderneming? Dan heb je waarschijnlijk recht op de meewerkaftrek. Dit is een aftrekpost die bestaat uit een percentage over de winst (1,25% tot 4%), afhankelijk van het aantal uren dat uw partner in de onderneming werkt. Je partner moet hiervoor minimaal 525 uur per kalenderjaar in de onderneming werken en hiervoor geen of maximaal € 5.000 vergoeding voor krijgen.

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is een bijzondere aftrekpost, omdat deze enkel van toepassing is als de onderneming wordt gestaakt (bijvoorbeeld verkocht). Over de stakingswinst moet belasting worden betaald en de stakingsaftrek mag je hiervan afhalen. Omdat je deze aftrekpost waarschijnlijk niet snel zult gebruiken, gaan we hier niet verder op in.

De mkb-winstvrijstelling

Eigenlijk geen onderdeel van de ondernemersaftrek, maar wel een leuk fiscaal voordeeltje voor ondernemers is de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst van 14%. Dit deel van je winst is dus belastingvrij! Het gaat hierbij om de winst na vermindering met de ondernemersaftrek. Deze aftrekpost geldt voor iedere ondernemer; je hoeft hiervoor niet te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium

Om recht te hebben op de besproken aftrekposten zul je moeten voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan je onderneming(en) moet besteden, oftewel ongeveer 26 uur per week als we uitgaan van 5 weken vakantie per jaar. Daarnaast moet je meer tijd aan je onderneming besteden dan aan eventuele andere werkzaamheden zoals loondienst. Ben je beginnend ondernemer (in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer) dan geldt deze eis niet.

Een veelgestelde vraag met betrekking tot het urencriterium is welke uren wel en niet mee tellen. Gelukkig tellen er veel uren mee. Behalve de directe werkzaamheden, zoals het uitvoeren van een opdracht, tellen ook veel indirecte werkzaamheden mee. Denk bijvoorbeeld aan tijd voor administratie, acquisitie, scholing, of tijd voor het opruimen van je kantoor. Het maakt hierbij niet uit of de tijd productief of improductief besteed wordt. De belastingdienst mag zich niet bemoeien met hoe jij je bedrijfsvoering doet.

In bepaalde gevallen gelden aanvullende of juist lagere eisen aan het urencriterium, bijvoorbeeld als je (deels) arbeidsongeschikt bent. Zie voor meer informatie de pagina van de belastingdienst over het urencriterium.

Urenadministratie

Om aan te kunnen tonen dat je aan het urencriterium voldoet is een goede urenadministratie belangrijk. Alle tijd die je in je onderneming steekt moet je administreren en kunnen verantwoorden. Het totaal van deze tijd moet (minimaal) optellen tot 1225 uur. In de urenadministratie zet je bijvoorbeeld voor welke klant je de uren hebt gemaakt en omschrijf je de werkzaamheden. Voor het bijhouden van de uren zou in principe een tekstdocument of een Excel-document al volstaan. Dit is echter niet optimaal omdat je deze gegevens minder goed kunt interpreteren en analyseren. Bijvoorbeeld om te controleren dat je wel daadwerkelijk elk werkmoment hebt opgenomen in je urenverantwoording. Om het jezelf gemakkelijker te maken is het daarom aan te raden een (online) programma voor de administratie te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Saus.


Saus

Controle

Wanneer je tijdens het doen van je belastingaangifte aangeeft dat je gebruik wilt maken van ondernemersaftrek waar een urencriterium voor geldt, moet je vanaf dat moment een urenverantwoording voor dat jaar aan de belastingdienst kunnen overhandigen. Dit hoef je niet direct bij de belastingdienst in te dienen, maar de belastingdienst kan dit tijdens een controle wel bij jou opvragen. Dit kan de belastingdienst nog doen tot 7 jaar na het belastingjaar. Je dient er dus ook zelf voor te zorgen dat jouw urenverantwoording gedurende deze tijd bewaard blijft. Het moge duidelijk zijn dat het daadwerkelijk bijhouden van een urenverantwoording essentieel is. In het geval van een controle van de belastingdienst een nauwkeurige urenverantwoording opstellen voor de uren die je misschien wel een aantal jaar geleden hebt gemaakt is vrijwel onmogelijk.

Conclusie

De aftrekposten voor ondernemers leveren een aanzienlijk belastingvoordeel op van enkele duizenden euro's. Zeker de zelfstandigenaftrek is een aftrekpost waar veel ondernemers recht op hebben. Het is zonde als je hier als ondernemer geen gebruik van maakt. Het enige wat je hiervoor moet doen is minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Om dit aan te kunnen tonen is een goede urenadministratie belangrijk. Begin daarom vandaag nog met het bijhouden van je uren om te kunnen profiteren van deze voordelen!

Reactie toevoegen

Reacties

Geldt de MKB-winstvrijstelling alleen als er een ondernemers aangifte wordt gedaan? Of kan deze ook toegepast worden wanneer er een VAR-WUO is maar als particulier aangifte wordt gedaan?

afbeelding van Kevin

De mkb-winstvrijstelling geldt enkel als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Als je als particulier aangifte doet, kun je dus niet gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling. Sterker nog, ik vermoed dat het particuliere aangifteprogramma deze optie niet eens bied.

De VAR staat er in principe los van of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dus of ook je de mkb-winstvrijstelling mag toepassen. Dit is onder andere omdat de VAR-aanvraag vooraf wordt gedaan op basis van verwachtingen, terwijl de inkomstenbelasting achteraf gedaan wordt op basis van feiten. In de praktijk zullen deze twee echter veel overlap hebben, al is het maar omdat de zaken waar de belastingdienst oplet bij de VAR aanvraag sterk overeenkomen met de punten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Oftewel, als je nu een VAR-WUO hebt, is de kans groot dat je straks over 2015 aangifte moet doen als ondernemer en dus niet als particulier aangifte mag doen. Als je dan echter nog twijfelt, dan is het verstandig even contact op te nemen met de belastingdienst en hen om uitsluitsel te vragen.

Let er trouwens op dat als je een VAR-WUO gebruikt, je nu al een aantal verplichtingen moet voldoen zoals versturen van facturen voor je opdrachten en een administratie bijhouden.

Ik heb nu 6 jaar een var-wuo maar nog nooit aangifte als ondernemer hoeven doen. Uiteraard stuur ik facturen en heb ik een volledige administratie. Er is geen losse moeglijkheid om de mkb aftrek aan te geven maar het zou natuurlijk een optie zijn deze zelf af te trekken voor het opgeven van het jaarresultaat bij overige inkomsten.