Blogposts over Algemeen

The security of Ruby on Rails

afbeelding van Kevin

At IADA we often use the Ruby on Rails web framework for developing the more complex web applications. Ruby on Rails, like any other web framework, eases the development of these applications, usually by proving many common functionalities that developers can directly put to use. Part of these functionalities are security functionalities that help protect the application against common web attacks, such as SQL injections and Cross Site Scripting (XSS) vulnerabilities. However, a question that now arises is whether these web frameworks and the protection mechanisms they offer are secure themselves. I developed a methodology to analyse the security of (arbitrary) web frameworks, as part of my master thesis research.

ANBI? Website verplicht!

afbeelding van Floris

Goede doelen die de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben zijn sinds 1 januari 2014 verplicht om bepaalde informatie te publiceren op een website. De NOS meldde echter onlangs dat op dit moment nog maar minder dan de helft van de ANBI's aan deze verplichting voldoet. Bovendien is de Belastingdienst strenger gaan controleren of ANBI's aan de voorwaarden voldoen. Bent u bestuurder van een ANBI en heeft uw instelling nog geen website? Dan is nu dus het moment om daarin verandering te brengen.

Waarom Drupal?

afbeelding van Kevin

Drupal is het contentmangementsysteem dat wij bij IADA vaak gebruiken bij het ontwikkelen van websites. Regelmatig krijgen wij vragen over wat een contentmanagementsysteem is, wat de voordelen daarvan zijn (voor de klant) en waarom wij specifiek voor Drupal kiezen. In deze blogpost zullen we die vragen proberen te beantwoorden.