Fiscaal voordelig beginnen met ondernemen

In onze vorige blogpost hebben we een aantal belastingvoordelen voor ondernemers besproken. Maar wist je dat beginnen met ondernemen nog voordeliger is? De belastingdienst hanteert namelijk extra voordelen voor beginnende ondernemers, de zogenaamde startersaftrek. In deze blogpost leggen we uit wat de startersaftrek is, hoe hoog het voordeel kan oplopen en wanneer je er gebruik van kunt maken.

De startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrekpost voor beginnende ondernemers. Het is een onderdeel van de ondernemersaftrek; de verzameling van aftrekposten voor ondernemers. Het gaat om een bedrag van € 2.123. Dit bedrag mag je van de winst van je onderneming afhalen. Het precieze belastingvoordeel is daardoor afhankelijk van de schijf waarin je inkomsten belast worden. Rekening houdend met de mkb-winstvrijstelling gaat het om een bedrag van € 666 in de eerste schijf (36,5%) tot € 949 in de vierde schijf (52%).

De startersaftrek komt bovenop de zelfstandigenaftrek, de standaard aftrekpost voor zelfstandige ondernemers. Samen vormen ze een aftrekpost van € 9.403 en levert dit een voordeel op van € 2.952 tot € 4.205, afhankelijk van de schijf waarin je belast wordt.

Weinig winst of verlies

Als beginnende ondernemers zul je waarschijnlijk niet gelijk veel winst maken. Misschien draai je in het begin zelfs verlies. De zelfstandigenaftrek mag normaal niet hoger zijn dan de winst van de onderneming, maar voor starters geldt deze beperking niet. Je mag het hele bedrag van € 9.403 aftrekken, ook als je dan negatief uitkomt. Voor jouw belastingaangifte geldt dan dat de belastbare winst uit je onderneming negatief is. Dit verlies mag je verrekenen met inkomsten uit andere bronnen zoals loondienst. Als dat niet (volledig) gaat, dan mag je het verlies verrekenen met inkomsten uit de drie voorafgaande jaren of de 9 volgende jaren.

Voorbeeld: je hebt € 2.000 winst gemaakt met je onderneming en daarnaast € 5.000 verdient in loondienst. Na aftrek van de zelfstandigen- en startersaftrek betekent dit (voor de belastingdienst) een verlies van € 7.403. Dit verreken je met de € 5.000 uit loondienst. Je inkomsten voor dit jaar zijn dan nul en je betaalt dus geen belasting over je inkomsten. Daarnaast mag je het restant van € 2.403 verrekenen met inkomsten uit voorgaande jaren, wat (waarschijnlijk) een belastingteruggave tot gevolg heeft.

Wanneer heb je recht op startersaftrek?

De startersaftrek is een uitbreiding van de zelfstandigenaftrek. Om recht te hebben op de startersaftrek moet je dus ook recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat je ondernemer moet zijn (voor de belastingdienst) en aan het urencriterium moet voldoen. Als je een eenmanszaak of v.o.f. hebt, dan ben je over het algemeen ondernemer voor de belastingdienst. Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1225 uur per kalenderjaar (ongeveer 26 uur per week) aan je onderneming besteed en dit ook kunt aantonen.

Daarnaast moet je voor de startersaftrek natuurlijk starter zijn. De belastingdienst vindt dat je startende ondernemer bent als je in minimaal één van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer was. Over het algemeen betekent dit dat je onderneming minder dan vijf jaar oud moet zijn. Verder mag je de startersaftrek niet onbeperkt blijven toepassen. De startersaftrek mag je alleen toepassen als je in de vijf voorgaande jaren niet meer dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Oftewel, je kan de startersaftrek maximaal drie keer toepassen.

Er kunnen aanvullende eisen door de belastingdienst gesteld worden, zie voor meer informatie de pagina startersaftrek van de belastingdienst.

Heb ik recht op aftrek?

Snel weten of je recht hebt op de zelfstandigen- en startersaftrek? Beantwoord dan de volgende vragen:

  • Ben je ondernemer voor de inkomsten belasting? (heb je een eigen bedrijf?)
  • Voldoe je aan het urencriterium? (werk je minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan je onderneming?)

Kan je "ja" antwoorden op de bovenstaande vragen? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek! Kan je ook "ja" zeggen op de volgende vragen? Dan heb je (waarschijnlijk) ook recht op de aanvullende voordelen van de startersaftrek!

  • Was je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer? (je onderneming is maximaal vijf jaar oud)
  • Heb je in de vijf voorgaande jaren niet meer dan twee maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek?

Urencriterium en -verantwoording

Zoals hierboven aangegeven moet je minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan je onderneming werken om recht te hebben op de startersaftrek. Dit moet je kunnen aantonen met een degelijke urenverantwoording. Het nauwkeurig bijhouden van je gewerkte uren is dus erg belangrijk. In de urenadministratie zet je bijvoorbeeld voor welke klant je de uren hebt gemaakt en omschrijf je de werkzaamheden. Voor het bijhouden van de uren zou in principe een tekstdocument of een Excel-document al volstaan. Dit is echter niet optimaal omdat je deze gegevens minder goed kunt interpreteren en analyseren. Bijvoorbeeld om te controleren dat je wel daadwerkelijk elk werkmoment hebt opgenomen in je urenverantwoording. Om het jezelf gemakkelijker te maken is het daarom aan te raden een (online) programma voor de administratie te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Saus.

Reactie toevoegen