Blogposts uit juli 2015

Eisen aan urenregistraties voor de belastingdienst

afbeelding van Christiaan

Om het ondernemerschap te stimuleren heeft de overheid allerlei belastingvoordelen in het leven geroepen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten ondernemersaftrek zoals startersafrek, zelfstandigenaftrek enz. Op een aantal van deze voordelen mag pas aanspraak gemaakt worden wanneer er een bepaald aantal uren gewerkt wordt aan de onderneming. De ondernemer moet dan ook redelijkerwijs kunnen bewijzen dat dit aantal uren daadwerkelijk gemaakt zijn voor de onderneming.