Blogposts uit januari 2014

ANBI? Website verplicht!

afbeelding van Floris

Goede doelen die de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hebben zijn sinds 1 januari 2014 verplicht om bepaalde informatie te publiceren op een website. De NOS meldde echter onlangs dat op dit moment nog maar minder dan de helft van de ANBI's aan deze verplichting voldoet. Bovendien is de Belastingdienst strenger gaan controleren of ANBI's aan de voorwaarden voldoen. Bent u bestuurder van een ANBI en heeft uw instelling nog geen website? Dan is nu dus het moment om daarin verandering te brengen.